logo - Biofarma Sasovilustracni foto - Biofarma Sasov
E-shop biofarmy
 
 
biofarma.cz › O biofarmě
Na Sasově se čuníci mají jako v žitě     

O biofarmě

Ekologicke zemědelství
Současnost farmy
Rostlinná výroba
Živočišná výroba
Výzkum a vývoj
Minulost farmy
Naše cíle


Farma Sasov, 30 let tradice

Farmu jsme založili 29.7.1991 v areálu Školního statku Střední odborné školy v Jihlavě. Od roku 1999 je celá farma a její produkty certifikována jako Uznaný podnik ekologického zemědělství. Činnost na farmě je pestrá - každým rokem pěstujeme kolem dvaceti různých druhů plodin, provozujeme malou bioplynovou stanici, zelinářskou zahradu, chováme přeštická černostrakatá prasata a pastevně skot masných plemen. Kvalita chovu zvířat a jejich pohoda je tou nejvyšší prioritou. V zájmu co nejnižších stresů jsme počátkem roku 2010 otevřeli vlastní bio jatka přímo na farmě. Vyjádřením úcty ke zvířatům je i snaha o co nejkvalitnější zhodnocení - unikátní zrání masa a od roku 2013 i vlastní faremní výroba masných výrobků a uzenin bez chemie. V soutěži Česká biopotravina roku zvítězil náš Kančí biolovečák (2010), Konopné sádlo z přeštických prasat (2014), Dršťková polévka (2015 kategorie živočišných produktů), Trhaná paštika z přeštíka (2016), Kostní vývar (2016 kategorie biovýrobky pro gastronomii) a Sasovská klobása zase získala cenu Regionální potravina Vysočiny. Maso a masné výrobky jsou také držiteli značky Vysočina regionální produkt. Ve faremním obchůdku i na eshopu nabízíme mnoho vlastních výrobků, u nichž dbáme na tu nejvyšší kvalitu a zříkáme se používání i povolených syntetických aditiv (tzv. éček). Snažíme se o co nejlepší soulad s přírodou ...

Co je to ekologické zemědělství?

Je to hospodaření, které se zříká používání chemických prostředků na ochranu rostlin, umělých hnojiv, v chovu zvířat jsou vyžadovány výběhy a pastva, jsou zakázány stimulátory růstu, syntetické zchutňovače krmiv a využívání geneticky manipulovaných organismů.

Ekologicky hospodařící zemědělci využívají tradiční metody (pestré osevní postupy, uzavřený koloběh látek a živin), ale i moderní mechanizační prostředky a technologie. Ekologické farmy podléhají každoroční kontrole, jejich produkty se označují jako bioprodukty nebo biopotraviny.

 

Nejdůležitější pozitiva ekologického zemědělství

  • zlepšení kvality potravin a zdravotního stavu populace
  • welfare chovaných zvířat
  • ekonomická výhodnost z dlouhodobého hlediska
  • ochrana životního prostředí (v místě, ale i v zemích na jiných kontinentech - pěstování krmiv např. sóji jako konvenčního krmiva pro velkochovy v Evropě)
  • úspora energie a neobnovitelných zdrojů
  • snížení nadprodukce cestou omezeného používání intenzifikačních faktorů při zachování příjmové hladiny pro zemědělskou výrobu
  • zavedení nového perspektivního produktu, biopotraviny, pro náš i zahraniční trh
  • udržení přírodního rámce krajiny a stability osídlení (vyšší potřeba živé práce, vhodnost i pro podhorské oblasti a menší rodinné farmy), a tím i obnova venkova
  • vhodné pro hospodaření ve chráněných oblastech

Hospodaření v koloběhu

Ekologické zemědělství je velmi pokrokový a moderní způsob hospodaření, který staví na tisíciletých zkušenostech našich předků: Ekologické zemědělství bere ohled na koloběhy a závislosti v ekosystémech. Tak umožňuje produkovat vysoce hodnotné a kvalitní potraviny bez používání chemických postřiků a hnojiv. Ekologický zemědělec velmi významně přispívá k zachování životního prostředí a k péči o něj.

 

Současnost farmy

Farma se nachází v České republice, v čistém a zdravém Kraji Vysočina, v příměstské části města Jihlava, metropole Českomoravské vrchoviny. Jsme napůl cesty mezi Prahou a Brnem (pouhých 9 km od dálnice D1) a také napůl cesty mezi Prahou a Vídní.

Farma se nachází v bramborářské výrobní méně příznivé oblasti.

• Nadmořská výška: 500 až 550 m nad mořem
• Průměrné srážky za rok: 700 až 800 mm za rok
• Průměrná teplota za rok: 6 až 7 °C

Půdní podmínky:
• půdní typ - hnědá půda středně kyselá
• půdní druh - písčito hlinitá mírně skeletovitá
• hloubka ornice - mělká až střední

Farma tvoří uzavřenou jednotku, tj. všechny pozemky a všechna zvířata jsou v režimu ekologického zemědělství.

 


Rostlinná výroba

Obhospodařovaná půda celkem = cca 500 ha z toho cca 250 ha orné půdy, 250 ha luk a pastvin

Pestrost pěstovaných plodin na orné půdě:

• luskovino obilné směsky (ječmen, pšenice + hrách a peluška, vikev)
• pohanka
• česnek
• lupina
• energetické plodiny - technické konopí, světlice barvířská
• řepka
• konopí
• brambory

vše bez herbicidů, pesticidů a umělých hnojiv

 


Živočišná výroba

Chov skotu bez tržní produkce mléka

• základní stádo cca 150 krav
• masná plemena (Charollais a jeho křížence s býky Piemontese, Gasconne a Aberdeen Angus)
• pastevní chov
• přirozená plemenitba
• prodej telat na zástav
• výkrm a produkce hovězího masa

Chov prasat

• základní stádo cca 70 prasnic
• chov dle zásad ekologického zemědělství
• plemeno černostrakaté přeštické (maso přeštíků je prorostlejší a přirozeně tučnější, tedy plné chuti a vůně)
• přirozená plemenitba
• vlastní míchárna krmných směsí
UNIKÁT – rodinový chov prasat, zapouštění kojících prasnic
• prodej jatečných prasat a produkce vepřového masa
• omezeně prodej selat na zástav

 

Bližší popis našeho ekologického chovu prasat

Život našeho prasátka začíná porodem v porodně prasnic. Zde je spolu s matkami a ostatními sourozenci ( počet odchovaných selat na naší farmě se pohybuje kolem 18 ks selat za rok ve dvou vrzích ) v hlídaném stájovém prostředí na vyhřívaných podlážkách. Ve stáří asi 35 dní jsou selata společně s matkou přesunutado rodinné stáje.

V takové rodince je většinou 5 až 6 prasnic se selaty (přesunuty z porodny) a neustále 1 kanec, který kojící prasnice zapouští a tak dochází ke dvojímu efektu. Prasnice stále kojí selata a tím jim zajišťuje ideální výživu a ochranu proti chorobám a při tom v ní již rostou další plody, další selata. Jelikož jsou zvířata stále pohromadě, mají k dispozici stelivovou slámu, mají neustále přístup do výběhů na čerstvý vzduch a slunce, fungují zde přirozené životní pochody jako v přírodě, zvířata jsou maximálně otužilá a odolná vůči chorobámi bez zbytečného očkování, léků a antibiotik.

K odstavu, tedy k oddělení prasnic a selat dochází až ve 3 měsících stáří selat. Během této doby se naučí přijímat tuhou stravu. Když tedy selata přestanou pít mléko, jsou již plně adaptovaná na krmnou směs a tento přechod, který je v klasických chovech, kde se selata odstavují již po 1 měsíci, velmi kritický, jim nečiní problémy. Selata mají s matkou podstatně delší sociální kontakta jejich chov probíhá prakticky beze stresu.

Po odstavu zůstanou selata ve stejném prostředí, ve stejné stáji, jako doposud a zachovává se jejich maximální imunita. Prasnice se převedou do březárny, kde čekají na další porod. Selata jsou asi v 7 měsících dokrmena a jdou naporážku.

Ekologickou porážku zajišťují naše vlastní jatka přímo na farmě - dostavena v r. 2009.

Je třeba dále zdůraznit, že při všech přesunech v rámci farmy chodí prasata po svých a nejsou stresována převozy dopravními prostředky, a to včetně poslední cesty.

Dá se říci, že celý chov hospodářských zvířat na naší farmě je založen na co největší pohodě zvířat a na jejich co nejpřirozenějších životních podmínkách.

Krmné dávky pro všechny kategorie prasat jsou vyvážené, plnohodnotné, sestavené výhradně z krmiv ekologického původu a z povoleného množství povolených krmiv konvenčních - žádné extrahované šroty, žádné masokostní moučky, stimulátory růstu, hormonální látky, syntetické aminokyseliny, antibiotika atd.

 

Bioplynová stanice

Přímo v areálu farmy se nachází malá bioplynová stanice s technologií na zpracování slamnatého hnoje, přebytků trav a senáže, zbytků krmiv apod. Vyrobenou elktrickou energii využíváme pro provoz celé farmy a přebytky dodáváme do sítě, teplem vytápíme sušárnu konopí a bylin, faremní jatka i kancelářské prostory. Výstupní produkt, digestát, využíváme opět k hnojení našich polí.

 

Nabídka bio produktů a bio potravin

• vepřové maso (z prasat z venkovních chovů, z mladých kanečků, odvěšené maso ... )
• vyzrálé hovězí maso (unikátní zrání masa, jalovice, býci a krávy masných plemen ... )
• bio masné výrobky z vlastní faremní výrobny (vše bez chemie a přirozeně bezlepkové - kančí biolovečák, šunkový salám, klobásy, párky, špekáčky, paštiky, tlačenka, polévky, škvařené sádlo, uzená masa a další ...)
• česnek
• zelenina
• pohanka
• brambory
• nakoupíte ve faremním obchůdku (pracovní dny 8 - 15:30) nebo na eshopu s pravidelnými závozy na trasách do větších mest


Dále nabízíme k prodeji i slamnatý hnůj.

 

Trh s bioprodukty a biopotravinami

Obecně je bio trh v ČR stále málo rozvinutý. Povědomí spotřebitelů o tom, co je „bio“ nebo „eko“ je nízké, nicméně se postupně zlepšuje. V Evropě je poptávka po biopotravinách nepoměrně vyšší a stabilnější, ale všude zatím víceméně roste.

Trh s rostlinnými bioprodukty má větší tradici a je rozvinutější, prodej biomasa je naproti tomu ve svých začátcích je ekonomicky mnohem problematičtější. Uchovávání masa a přeprava je značně náročná.

Otázkou, která nás trápí, je volba mezi distribucí biopotravin prostřednictvím velkých obchodních řetězců (super a hypermarkety) a prostřednictvím specializovaných prodejen (zdravé výživy, farmářské prodejny), prodejem ze dvora (přímo na farmě) nebo rozvozem přímo do domácností a na svozná místa. Pravda je, že technické možnosti, reklamní sílu a počet zákazníků mají markety mnohem větší, ale lidský faktor, poradenství, osobní přístup k zákazníkovi, je lepší v malých obchodech, restauracích a kuchyních škol a školek. Navíc tito zákazníci chtějí znát původ svých potravin a "vědí co chtějí". Jsou tak pro nás nejcennějšími a velmi si vážíme jejich přízně - protože i nám poskytují jistější odbyt, zpětnou vazbu a přívětivou spolupráci.

Naše produkty dodáváme do obchodů i soukromým osobám na trasách: Praha, Brno, České Budějovice, Plzeň, Pardubice, Hradec Králové, Olomouc, Ostrava, Liberec atd. Průběžně rozšiřujeme vlastní závozy i do dalších měst a míst. Samozřejmě umožňujeme nákup i "ze dvora" ve faremním obchůdku.

Tím, že jsou u nás výrobní a především režijní náklady minimalizovány, kde to jde, je farma životaschopná. Perspektivě ekologické výroby stále věříme. Chceme uspět a prosperovat hlavně proto, abychom dokázali, že ekologické hospodaření má budoucnost.

 

Výzkum a studium

• spolupráce s místní střední zemědělskou školou
• spolupráce s vysokou zemědělskou školou v Brně a v Praze, s Výzkumnými ústavy v Čechách i zahraničí
• realizované projekty s VÚŽV, VÚRV a dalšími (výkrm nekastrovaných kanečků, venkovní chov, kvalita masa aj.)
• realizované vzdělávací programy (Praktický kurz ekologického zemědělství ve spolupráci s Bioinstitutem, o.p.s. a další)

 

Minulost farmy

Farmu jsme založili 29.7.1991 v areálu Školního statku Střední odborné školy v Jihlavě. Areál jsme převzali se starými technologiemi bez personálu, který odešel za prací do města v době, kdy zemědělství prožívalo recesi.

Nejprve jsme měli chov koní a dále postupně chov prasat, skotu a ovcí a koz. Současně jsme zvyšovali výměru pronajaté zemědělské půdy. Pomalu systémem pokus-omyl jsme se za provozu a mnohdy s obrovským vypětím učili hospodařit. Poznávali jsme zároveň každý kout nemalého areálu a získávali si respekt starousedlíků a obchodních partnerů.

Do nájmu nebo do vlastnictví jsme postupně získávali většinu nemovitostí v areálu a pozemků kolem něj, tak, jak je Školní statek uvolňoval, když rušil jednotlivé druhy zemědělské výroby. Zároveň se podařilo prolomit hranice areálu v souvislosti s restitučními nároky restituentů. Díky těmto skvělým lidem se nám tehdy podařilo farmu udržet.

Snažíme se podnikat poctivě a jsme hrdí na to, že se nám to již léta daří. Od roku 1999 máme certifikát – Uznaný podnik ekologického zemědělství. . Troufáme si říci, že pro většinu zaměstnanců na farmě je práce víc než zaměstnáním. Již před přechodem na ekohospodaření se zde pracovalo bez ohledu na svátky, či denní dobu. To, že se tele nebo sele musí do jisté doby napít mateřského mléka jim bylo a je nejdůležitějším zákonem, občas i na úkor jejich zdraví. Pokud se dá hovořit po 26 letech o úspěších farmy, tak je to především jejich zásluha. Pro tyto lidi nebylo problémem pochopit smysl ekologického zemědělství a dokonce si některé návyky odnáší i s sebou domů do soukromého života.

 

Naše cíle

Je hodně směrů, do kterých vkládáme naděje, a hodně věcí, které by se měly povést. Chtěli bychom dále zlepšovat vzájemné vztahy s našimi obchodními partnery, zákazníky, sousedy, ale i dalšími subjekty; pracovat na co nejlepším odbytu naší produkce, zlepšovat výrobní postupy jak v rostlinné, tak živočišné a masné výrobě a hlavně se poučit z chyb. Trvalým cílem je zvelebit farmu, více dbát na to, jak to na farmě vypadá, na údržbu budov, cest a vůbec pořádek na farmě. Usilujeme o co nejlepší využití nových poznatků a moderních technologií ve spolupráci s moudrostí a osvědčenou tradicí předků.

 


 
 
© 2009; Biofarma Sasov - Josef Sklenář, Sasov 2, 58601, Jihlava, info@biofarma.cz
webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect