logo - Biofarma Sasovilustracni foto - Biofarma Sasov
E-shop biofarmy
 
 
biofarma.czVýzkum, články, publikace › Biojatka - Stavba Vysočiny 2009
Jsme přesvědčeni, že kvalita života našich zvířat se odráží i do kvality jejich produktů     

Biojatka - Stavba Vysočiny 2009

Naše faremní jatka získala prestižní ocenění: titul Cena veřejnosti - STAVBA VYSOČINY 2009. Získala nejvíce hlasů v SMS hlasování.

Děkujeme všem hlasujícím a příznivcům!

Hlavním zhotovitelem jatek je AGSTAV TŘEBÍČ a.s., Třebíč, hlavním architektem a projektantem Ing. Vlastimil Šťasta.

Urbanistické řešení

Jedná se o rekonstrukci jednopodlažní zemědělské stavby v hospodářském areálu Biofarmy  Sasov 2 - Jihlava, na pozemku parcely čís.st. 93, k. ú.- Sasov. V západní  části areálu je bývalá stáj pro dojnice, nyní vepře, která je předmětem rekonstrukce. Nově je přistavena příjmová rampa pro přísun dobytka, místnosti pro kůže, bachory, odpady, pro mytí WAP, chladící místnost a v konečné řadě je expedice (nakládka masa) a příjem zákazníka.

Architektonické řešení

Navrhnuté řešení splňuje  plánovanou produkci porážky prasat a skotu, zásady technologického postupu pro jateční opracování skotu a prasat a v neposlední řadě dodržuje veterinárně-hygienické požadavky, pravidla osobní hygieny, bezpečnost strojních zařízení a  platnou legislativou.

Dispoziční řešení

Prostorové a dispoziční uspořádání jatek vyplývá z  jednotlivých pracovních činností a jejich vazbou, oddělení čistých a tzv. špinavých cest (porážka), se zřetelem na ochranu surovin a potravin živočišného původu před kontaminací v průběhu bourání, skladování v chladu, zrání, balení a expedice masa.

Konstrukční  a materiálové řešení

Bourací práce – spočívaly v odstranění stávajícího přístavku na západní straně, betonových soklů, částečně podkladních betonů z důvodu nové kanalizace a nových soc. zařízení. Dále jsou vybourány stávající okna a dveře a nahrazeny novými popř. jsou otvory zazděny. Také došlo k odstranění některých vnitřních příček dle PD. Výkopové práce a základy se týkaly především přístavby. Základové pasy navrženy z prostého betonu C12/15. V interiéru je část nosné konstrukce vynesena i na nových základových patkách  z betonu C15/20. Svislé konstrukce- nové obvodové konstrukce v tl. 37,5 a 30 cm a vnitřní v tl.25 cm jsou navrženy z tvárnic Porotherm. Příčky v tl. 10 a 15 cm a vnitřní zdivo tl.30 cm jsou navrženy z cihel plných. Nové stěny chladíren jsou navrženy v tl. 6 a 8 cm z polyuretanových panelů. Vodorovné konstrukce- podhled je tvořen z „PUR“ panelů v tl. 10 cm, pouze ve stájích a prostoru pro porážku ponechány stávající hliníkové KOB panely. Podlahy- v provozních místnostech  a chladírnách navrženy bezesparé lité podlahy Monile. Keramické dlažby se vyskytují  v prostorách kanceláře, sociálních zařízení , šatnách a denní místnosti. Betonová mazanina s protiskluznou rýhovanou úpravou povrchu je na příjmové rampě. Výplně otvorů – tvoří plastová okna s izolačním dvojsklem a interiérové dveře chladírenské-nerezové, dále ocelové oboustranně oplechované zateplené, dveře vnítřní hladké plastové (alt. dřevěné) a vrata průmyslová rolovací s pohonem. Součástí díla jsou nerezové zámečnické výrobky, strojní technologie, vzduchotechnika,zdravotně technická instalace a elektroinstalace.

Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění

Rekonstrukcí biofarmy, výstavbou faremních jatek, vznikl nový provoz s kapacitou plánované porážky 50 ks prasat denně a 15 ks skotu v jednom dni v týdnu. Produkcí porážky jsou vytěžené produkty, ze kterých se zpracovávají  masné bioprodukty, kterými je BIOFARMA SASOV proslulá. Mezi speciality se řadí bio uherák, bio šunka, bio uzeniny, bio vepřové maso, bio hovězí maso a další bio výrobky (bio zelenina, bio víno a další bio dobroty). Ekologická farma  nabízí zemědělský systém, který pracuje v souladu s přírodou.

Stavba Vysočiny - výsledky


Přílohy
   jatka - biomesicnik 10_04 [71.9 kB, pdf]
   Respekt - clanek 3_2010 [3.9 MB, pdf]

 
 
© 2009; Biofarma Sasov - Josef Sklenář, Sasov 2, 58601, Jihlava, info@biofarma.cz
webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect