logo - Biofarma Sasovilustracni foto - Biofarma Sasov
E-shop biofarmy
 
 
biofarma.czVýzkum, články, publikace › Co dal a co vzal starý rok a co nás čeká v r. 2013 na Biofarmě Sasov?
Na Sasově se čuníci mají jako v žitě     

Co dal a co vzal starý rok a co nás čeká v r. 2013 na Biofarmě Sasov?


Biofarma Sasov

Co dal a co vzal starý rok a co nás čeká v r. 2013 na Biofarmě Sasov?

Vážení zákazníci, přátelé, příznivci a partneři,

aniž bychom si to v denním pracovním shonu plně uvědomovali, minulý rok byl plný zásadních změn a do jisté míry i přelomový. Obracíme se proto na Vás tímto dopisem, kde najdete náležité informace a vysvětlení.


Důvody pro úpravu cen

Je realitou dnešního světa, že životaschopnost každého projektu stojí a padá s jeho ekonomikou. Již dříve jsme Vás proto informovali, že budeme s novým rokem nuceni upravovat ceny. Důvodů pro zvýšení cen je více:

1.) Daň z přidané hodnoty (DPH)
Po dlouhé nejistotě a přetahování v parlamentu a s prezidentem nám všem vláda nadělila vyšší DPH o jeden procentní bod (resp. zvýšení DPH u většiny potravin o 7%).

2.) Nedostatek vepřového v ČR a růst jeho ceny
Od léta jste mohli v médiích zaznamenat, že v Česku bude nedostatek vepřového a že dojde k zvýšení jeho ceny. Skutečně je tomu tak, v ČR je nyní 1/3 stavu prasat, než před deseti lety. A poté co Agrofert koupil jednoho z největších producentů vepřového v Maďarsku http://www.novinky.cz/ekonomika/288387-babisuv-agrofert-je-pri-chuti-spolknul-madarskou-firmu-na-chov-prasat.html ani nepředpokládáme, že se u nás opět začnou chovat prasata v původním rozsahu. (Dle ČSÚ: meziročně dovezeno do ČR 155 842 ks živých prasat a vyvezeno 51 726 ks, dovoz vepřového masa 59 433 tun, vývoz pouze 9 584 tun, ceny jatečných prasat jen ve 3. čtvrtletí vzrostly o 14,1 %.) I v souvislosti se zvýšením cen krmného obilí v Evropě nepředpokládáme, že by se jednalo o nahodilý jev.

3.) Růst cen hovězího v Evropě
Minulý rok došlo také k výraznému nárůstu výkupních cen hovězího, a to o 20 až 25 %. Většina kvalitního hovězího se vyváží do Německa a Rakouska. Všichni místní zpracovatelé museli tuto skutečnost reflektovat a někteří to již do svých odbytových cen promítli. Pro nás je to tak, že pokud prodáme živého býka, tak utržíme stejně, jako když ho porazíme u nás a následně vyzrálé a naporcované maso dovezeme k Vám. Náklady na jatka jsou v takovém případě prostě ztráta. Toto zvýšení cen celoevropsky údajně způsobila nižší produkce objemných krmiv (sucho) a otevření nových odbytišt na východě …

4.) Zdražení krmného obilí
V loňském roce se vyšplhaly ceny krmného obilí na zatím asi nejvyšší úroveň. Jak všichni víte, jsme nuceni velkou část krmného obilí pro zvířata kupovat i od jiných ekozemědělců. Vzhledem k tomu, že zejména v sousedním Německu se stále zvyšuje poptávka po biopotravinách (zajímavé v době krize), tak se i většina bioobilí vyváží. To cenu zvýšilo na maximum a my ji musíme respektovat. Nicméně meziročně tento nárust nebyl tak velký, ale k poklesu už asi nikdy nedojde.

5.) Biovepřové
Prasata na naší farmě chováme přes 21 let a od r. 1999 v ekologickém režimu. Používáme celou řadu unikátních postupů pro biochov, jež většina z Vás zná z exkurzí a dnů otevřených vrat. V minulém roce se nám podařilo téměř veškerou produkci prodat vlastním odbytem a de facto poptávka převýšila nabídku. Až na výjimky byla během roku omezena možnost nákupu vepřového masa v partiích, ale naopak zase téměř celý rok byly k dispozici kolekce (směsné balíčky vepřového masa), což využila řada soukromých osob, ale i obchodů. Mnoho nových obchodních partnerů jsme museli odkázat pouze na omezený sortiment produktů, protože bychom pak nebyli schopni zásobovat naše stávající zákazníky, mezi které patříte i Vy. Je to tristní stav (v porovnání s okolními zeměmi), ale jsme dosud stále jediní v ČR, kdo produkuje biovepřové, prakticky pro celou republiku. Bohužel se v tomto oboru ekozemědělství (chov monogastrických zvířat, tj. prasat) za posledních 10 let nic nezměnilo. I to by mohl být teoreticky důvod zvýšení cen.

6.) Rekonstrukce stájí
Z důvodu modernizace a zvýšení kvality života našich zvířat jsme v minulém a předminulém roce zrekonstruovali a vybavili za mnohamilonové částky naše stáje. Tyto vynaložené náklady bude nutné také promítnout do cen naší produkce.

7.) Ukončování biovýroby aneb „svět se zbláznil“
Jako by nestačil „zážitek“ ze začátku minulého roku, kdy Kostelecké uzeniny, a.s., náš dosavadní smluvní zpracovatel, ukončil biovýrobu a s tím skončila i výroba našeho biouheráku a kančího biolovečáku, ale „seriál“ pokračoval!! V prosinci 2012 sice neskončil svět, ale další dva smluvní zpracovatelé nám oznámili, že s biovýrobou končí. Jedná se o LE & CO - Ing. Jiří Lenc, s.r.o. (výrobce biošunky) a KMS, spol. s r.o. (paštiky, sádlo, uzené…). Velcí výrobci takto dávají jasně najevo, že dále kráčí cestou velkovýroby a ostatní je jen zdržuje. Znamená to, že budeme mít opět přebytky tzv. výrobního masa, které budeme muset prodávat za velmi nízké ceny konvenčním výrobcům a výrazně nám to zhorší ekonomiku. Už jsme Vás tím ani nechtěli obtěžovat, ale věřte nám, že nás to velmi mrzí. Tito výrobci a jejich pracovníci mohli být právem hrdí na to, jakou potravinu produkují, ale vedení těchto podniků se rozhodlo jak se rozhodlo...


Vlastní úprava cen

Podle ekonomických pouček bychom nyní měli výše uvedené „hodit do excelu“ a přistoupit k razantnímu zvýšení cen. To je samozřejmě krok velice nepopulární a k Vaší větší spokojenosti by to určitě nevedelo. Jsme si dobře vědomi i toho, že kdykoli jsme se na Vás obrátili s nějakou výzvou, tak jste Biofarmu Sasov vždy podrželi. Nejsme sice ekonomové, ale uvědomujeme si (na rozdíl od naší vlády), že zvýšení cen vede nutně ke snížení kupní síly. V době kdy se občanům vyprazdňují peněženky nemůžeme očekávat, že se vydání za nakupované, byť kvalitní potraviny, zvýší. Možná že bychom nakonec utržili stejnou částku, ale za cenu toho, že bychom neprodali veškerá zvířata a uspokojili bychom méně zákazníků. To je ale v přímém rozporu s naším cílem poskytovat biopotraviny všem vrstvám obyvatel a dokázat tím také, že nikoli dovoz potravin ze zahraničí, ale ekozemědělství je smysluplnou alternativou pro výživu lidstva.

Proto jsme se po zralé úvaze rozhodli, že upravíme ceny našich produktů takto:

  • Biovepřové a droby pouze minimálně, tj. v průměru pouze o 1,23 % navýšení a zákonem dané 1% DPH a narovnáme cenu vepřových kolekcí, které byly dosud dotované. Pokud se nám totiž bude trvale dařit realizovat celé čuníky („from nose to tail“, resp. „od rypáčku po ocas“) a nebudou přebytky končit v konvenci, tak se i podstatně vylepší ekonomika. To potvrzuje i nadále zvýhodněná cena celých vepřových půlek. Tímto nám (a nakonec i udržení stávajících cen) můžete nejvíce pomoci.
  • Hovězí a droby alespoň o nejnutnějších 2,5 % navýšení v průměru a zákonem dané 1% DPH. Zdaleka se tím nepřibližujeme výše uvedenému navýšení prodejních cen býků o 20 až 25 %, ale ani zde nechceme, aby větší zdražení vyvolalo kontraproduktivní reakce. U biohovězího chceme postupně zavádět další zajímavé partie a dále se zdokonalovat v technologii odvěšování – zrání masa, tak abychom Vám byli schopni nabídnout produkt nejvyšší kvality z domácích zdrojů a nikoli dovážené ze zámoří.
  • Masné výrobky o zákonem dané 1% DPH a 1,38 % navýšení v průměru v souvislosti s navýšením cen vstupních surovin. U brambor, které doprodáváme, ponecháváme původní cenu a zákonem dané 1% navýšní DPH půjde na náš úkor.


Novinky 2013

Přestože jsme nezačali příliš pozitivně, chtěli bychom skončit příjemnými zprávami. Pokračuje výroba Kančího biolovečáku u nového výrobce, společnosti Carnex, kde se daří s každou várkou postupně vylepšovat kvalitu (na čemž se bude aktivně podílet i několik z Vás, kteří jste se přihlásili do degustačního programu). Od podzimu jste se již mohli také několikrát objednat novinku - Sasovskou biovysočinu a koncem roku jsme také uvedli do prodeje „revival“ polokonzervy v plechovce - Bio vepřové maso a pečeni ve vlastní šťávě. Pokud se novinky uchytí, budeme v jejich výrobě rádi pokračovat.

Nekonečné peripetie se smluvními zpracovateli nás nyní posunuly k rozhodnutí postavit si vlastní masnou výrobnu! Není to tak dlouho, co jste vyplňovali na faremním webu anketu „Jak dál s biouherákem?“, kdy se drtivá většina 77 % vyslovila pro variantu „Oslovit zákazníky a příznivce biofarmy k založení společného projektu výrobny v duchu komunitou podporovaného zemědělství“. Mezitím vývoj udělal skok, který nikdo nečekal a my jsme teď v situaci, kdy nám na konci loňského roku výrobci bio šunky, paštik, škvařeného sádla a uzeného dali výpověd. Proto jsme se tak i díky Vám velice rychle rozhodli. Moc se na to těšíme, že už nebudeme čekat na něčí blahovůli a budeme si vyrábět výrobky sami a pravidelně. Věříme, že se nám po doprodání posledních nasmlouvaných dodávek výrobků podaří brzy uvést produkci již z vlastní výrobny a na Sasově konečně zavoní čerstvé jitrnice a jelítka … Brzy Vás budeme o tomto projektu blíže informovat.

Osobní poděkování

Na závěr bych Vám všem chtěl poděkovat za to, že od nás nakupujete a že se zajímáte o naši práci. Důkazem toho je i to, že jste náš dopis dočetli až sem :o). Troufnu si říci, že jsme společně již vytvořili „komunitu“, která je pozitivně provázaná a vzájemně se podporuje. My potřebujeme za naši práci férovou cenu a Vy za ni dostáváte kvalitní a zdravý produkt s jasným místním původem. My přicházíme s nasazením a stále prošlapáváme nové (někdy i slepé) cesty, Vy na oplátku přicházíte s důvěrou a někdy i velkou dávkou trpělivosti, když se nám třeba nedaří úplně splnit Vaše přání a očekávání.

Těšíme se na další spolupráci s Vámi a přejeme vše dobré,

Josef Sklenář a kolektiv Biofarmy Sasov

 
 
© 2009; Biofarma Sasov - Josef Sklenář, Sasov 2, 58601, Jihlava, info@biofarma.cz
webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect