logo - Biofarma Sasovilustracni foto - Biofarma Sasov
E-shop biofarmy
 
 
biofarma.czVýzkum, články, publikace › Výkrm kanečků na biofarmě Sasov
Vraťme se ke starému, bude to pokrok... J.W.Goethe     

Výkrm kanečků na biofarmě Sasov

Na biofarmě probíhá pokusný výkrm kanců ve spolupráci s výzkumným ústavem...

STERILNÍ SVĚT
„Ten náš vyspělý svět je celkově jaksi bez
chutí, vůní. A to nejen v oboru potravinářském.
Naším cílem je mít vše čisté až sterilní.
A to už je blízko k sterilizaci, sterilitě.“

Určitě jste se setkali ve svém běžném životě či ve své profesi s tím, že některé věci či postupy jsou při hlubším zamyšlení nesmyslné, neefektivní či vyloženě špatné.

Máte po takovém „prohlédnutí“ snahu okamžitě věci změnit. Jste přesvědčeni, že Vám ostatní porozumí a budou nápomocni. V té chvíli se většinou dostaví první zklamání, které Vás odradí. Vždyť vystoupit z vyjetých kolejí je tak těžké…

Na ekologických aktivitách je skvělé to, že právě celá ekologie je jaksi postavená proti zaběhnutým stereotypům. Svět šel v minulých desetiletích jiným směrem, a pro zvídavé, reformátory, experimentátory se otevírá pole neorané. Právě neustálé otázky – proč se něco dělá tak či onak jsou v biu často frekventované.

V roce 1998právě kvůli otázce – „proč odstavovat selata tak brzy od mámy?“ - vznikl u nás systém „rodinného způsobu chovu prasat a připouštění kojících prasnic“. Po deseti letech je bezpochyby zřejmé, že je to systém úspěšný a konkurenceschopný i s velkovýkrmnami prasat.

Podobně jako u odstavu selat jsme si na biofarmě dlouho kladli otázku, proč se kastrují kanečci. Po seznámení s argumenty se vám tento drastický zákrok bude jevit také jako zbytečný. Víceméně po celém „vyspělém světě“ se kastruje zcela zbytečně. To hlavně z toho důvodu, že nás chovatele prasat lékaři a ekonomové donutili vykrmovat pašíky do 6 měsíců od narození. Lékaři z těch důvodů, že prase nad 6 měsíců začíná tvořit především tuk a ten je z jejich pohledů téměř jedovatý (na rozdíl od rostlinných tuků. Tento mýtus by si zasloužil více řádků, ale snad někdy příště). No a ekonomové z toho důvodu, že 1 kg čisté svaloviny se tvoří rychleji a méně náročně (na 1 kg přírůstku přijme – sežere zvíře méně krmiva – dále jen „konverze krmiv“). V šesti měsících právě pohlavně dospívají kanečci a teprve poté se začínají objevovat v jejich mase látky - androstenol a skatol, které spotřebitel vnímá jako specifickou kančí „vůni“. Všem je jasné, že když se prasata vykrmovala do 180 kg a jejich výkrm trval někdy i 1 rok, byla kastrace jedinou možností, jak specifickému projevu prasečích samců zabránit.

Určitě vás napadne, že přeci není nic jednoduššího, než všem zemědělcům, zpracovatelům a spotřebitelům tuto skutečnost oznámit (pokud ji už neznají ze svých absolvovaných škol) a posunout rázem chovy prasat k příjemnějším životům.

Takto to ale nefunguje. Naše, především odborná, veřejnost chce nejdříve relevantní údaje, prokazující i na první pohled jasnou skutečnost. Proto jsme zajásali, když po létech přišla nabídka spolupráce s Výzkumným ústavem živočišné výroby (VÚŽV). Práce pana Ing. Milana Kouckého, CSc., o výkrmu kanečků jsou u odborné veřejnosti známy a články k tomuto tématu archivuji již dobrých 10 let. Je obdivuhodné, že když „odborníci“ nepřevzali do praxe tak skvělý inovativní prvek, p. Koucký zkouší toto znovu prosadit.

Slovo dalo slovo a na začátku letošního února zažila biofarma historickou chvíli. 27 kusů prasat samčího pohlaví nebylo kastrováno! Co na to naše veterinářka MVDr. Švaříčková? Vždyť přijde o „kšeft“. Často se stává, že i od lékařů necítíte pochopení, když chcete zmírnit bolest…. Naše paní doktorka ovšem prohlásila: „Konečně nebudem ty holátka trápit“. V jejím případě to je pochopitelné, protože kromě toho, že jako žena má určitě větší schopnost empatie, tak navíc je homeopatkou. Například jako jediná nám byla schopna nabídnout pro zmírnění bolesti při kastraci homeopatické „sedativum“.

Takže na konci dubna jsme vytvořili společně s panem Kouckým a jeho kolegyní Ing. Dostálovou tři výzkumné kotce, do kterých jsme umístili zvlášť kanečky, vepříky a prasničky. S ing. Ivo HápemCSc. z firmy Fides, která nám dodává minerálně-vitamínové krmné doplňky, jsme vytvořili testační ekologickou krmnou směs stejnou pro všechny pokusné skupiny.

Po porážce 4.8. se budou jednotlivé skupiny porovnávat – kolik přirostli, jakou měli konverzi krmiv, jakou měli skladbu těla – výtěžnost, zmasilost a hlavně se bude v akreditované laboratoři i senzoricky hodnotit (anonymně) přítomnost kančího pachu. Velice se na výsledky těšíme. Doufáme, že budou dobré a že náš společný cíl – vytvoření metodiky výkrmu kanečků se přiblíží.

Snad se nám po létech podaří prolomit předsudek o masu z mladých kanečků. Už nyní jsme se s veterinárními lékaři zajišťujícími veterinární dozor v Kosteleckých uzeninách dohodli, že pokud maso označíme jako maso z kanečků, umožní i jeho výsekový prodej. Snad je to známka jejich otevřenosti k zlepšování welfare hospodářských zvířat.

Konečné rozhodnutí je ovšem na vás spotřebitelích. Vy rozhodnete, zda má tento nový způsob chovu šanci na plošné rozšíření. Pokud se tak stane, bude to mimo jiné i potvrzení toho, že ekologické způsoby hospodaření mohou být inspirací i pro konvenční výrobu. Před léty zavedený prvek náhrady dusitanových solí v biouheráku dnes aplikuje celá řada výrobců do svého konvenčního programu.

V září budeme znát výsledky našeho společného pokusu. Určitě vás s nimi seznámíme v dalším článku. Pokud ale chcete už nyní kančí maso ochutnat, tak pište na info@biofarma.cz.


Josef Sklenář
Zdroj: Bioměsíčník 9/2008

Prosíme o vyplnění dotazníku o kancích a jejich masu, rádi Vám ho pošleme. Díky. 
 
© 2009; Biofarma Sasov - Josef Sklenář, Sasov 2, 58601, Jihlava, info@biofarma.cz
webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect